Atbildīga spēle

Fenikss spēļu zāles ir izklaides un satikšanās vieta. Mūsu uzmanības centrā ir apmeklētāju labsajūta, kuras stūrakmens ir ne tikai augsts apkalpošanas serviss, bet arī atbildīgas spēles principu ievērošana. Apzinoties, ka pārmērīga spēle dažiem cilvēkiem var izraisīt atkarību, uzņēmums nodrošina vairākus rīkus ievainojamāku spēlētāju aizsardzībai.

Spēlētāju aizsardzības protokols Fenikss spēļu zālēs: 

  • Zālē uzturēties un spēlēt atļauts tikai no 18 gadu vecuma
  • Zāles darbinieki pārbauda katra apmeklētāja identitāti, lai pārliecinātos vai cilvēks nav iekļauts Pašatteikušos personu reģistrā. Līdz ar to zālēs netiek ielaisti cilvēki, kas sevi izslēguši no azartspēļu spēlēšanas
  • Spēļu zālēs ir iespēja arī aizpildīt pieteikumu, lai iekļautu sevi Pašatteikušos personu reģistrā
  • Spēlētājiem ir iespēja aizpildīt Paškontroles testu, kas palīdz pārliecināties, vai spēle nenodara kaitējumu garīgajai veselībai un materiālajam stāvoklim
  • Spēļu zālēs ir pieejama informācija par atbalsta telefonu azartspēļu atkarīgajiem, kura darbību nodrošina pieredzējuši profesionāļi no krīzes centra Skalbes
  • Reizi stundā zālēs atskaņojam audio ziņojumu, kas atgādina par drošu spēli un informē par zālē pieejamo atbalstu un Pašatteikušos personu reģistru
  • Izveidota īpaša mājas lapa spelesbriviba.lv, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar azartspēļu atkarību un līdzatkarīgajiem
  • Fenikss spēļu zāles spēlētājiem netiek izsniegti kredīti vai aizdevumi
  • Saskaņā ar Latvijā noteikto kārtību, Fenikss spēļu zāles nodrošina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību ievērošanu
  • Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, Fenikss spēļu zāles nodrošina iedzīvotāja ienākuma nodokļa nomaksu par laimestiem virs EUR 3000

Brošūra spēļu zāļu apmeklētājiem